List of Okinawa Prefecture Karatedo Federation Officers (2021)

Position Name Affiliation parliamentary gropu dojo
Honorary chairman    
Special Advisor NAHODO Tsutomu
IHA Kotaro
SHIMABUKURO Zenpo
Okinawa Karatedo Kyokai Advisor
Ryukyu Kobudou Ryukonkai, Rresident
International Okinawa Shorin-ryu Seibukan Karatedo Association
Senior Advisor TOKASHIKI Iken Okinawa Goju-ryu Tomari-Te Karate Kyokai
Advisor     TOYAMA Zensyu Ryukyu Kokugikai Karatedo Goju-ryu Honbu Dojo
NAKAMOTO kiichi Goju-ryu Okinawakan Karatedo Kyokai
YONAMINE Kosuke Okinawa Karatedo Kyokai Sashiki Dojo
MATSUDA Hosei Okinawa Shorin-ryu Miyobukan
ASTO Nobuhide Okinawa Karatedo Kyokai Urasoe Dojo
HIGA Minoru Okinawa Shorin-ryu Karatedo Kyudokan Federation
MANABE Takeyasu Shibuha Motobu-ryu Bushinkai
KYUNA Choko Okinawa Shorin-ryu Karatedo International Federation Rishinkan Honbu
KAI Kuniyuki Okinawa Naha-te Goju-ryu Karatedou Shinkokai
HUKUTI Isao Okinawa Goju-ryu Tomari-te Karatedou Kyokai Senbukan Fukuchi Dojo
President NAKAZATO Minoru Okinawa Karatedo Shorin-ryu Shorinkan Kyokai
Vice-President KUBA Yoshio
NAKAZATO Eisho

ARAKAKI Takashi
Okinawa Karatedo Kenpokai Kenbukan Honbu
Okinawa Shorin-ryu Karate Kobudo Kyokai Sohonbu
Okinawa Karatedo Kyokai
Chief Director UEZATO Kazuo Okinawa Goju-ryu Tomari-Te Karatedo Kyokai Senbukan Uezato Dojo
Vice-Director MATSUDA Hisao Okinawa Shorin-ryu Myobukan Sohonbu
TAMAI EIRYO Okinawa Karatedo Shorin-ryu Syorinkai Kyokai Asato-Shibu Dojo
Permanent
Director

UECHI Tsuyoshi

Isshin-ryu Karatedo Kobudo Kyokai Honbu Dojo

TOUYAMA Satoshi

Ryukyu Kokugikai Karatedo Goju-ryu Shinjikan

GUSHIKEN Shintoku

Okinawa Karatedo Goju-ryu Seibukai Seibukai-Sohonbu

HOKAMA Chihiro

Goju-ryu Okinawa Karatedo  Kyokai Naha Dojo

TAMAYOSE Hidemi

Ryukyu Kobudo Tetsushinkan Kyokai Honbu Dojo

UEHARA Kunio

Chan Shorin-ryu Akemichi Karate Dojo

MATAYOSHI Yasushi

Kingai-ryu karate Matayoshi Kobudo Kodokan Sohonbu

GIBU Makoto

Okinawa Karatedo Budokan Kyokai Sohonbu

NAKAEMA Seiichi

Okinawa Karatedo Shorin-ryu Shorinkan Kyokai

ARAKAKI Kunihiro

Okinawa Karatedo Uechi-Ryu Shutokukan Kyokai

UECHI Sakae

Okinawa Karatedo Kyokai Yomitan Dojo

NAKASONE Zenei

Ryukyu Kobudo Ryukonkai Moborikawa Shodokan

ITOKAZU Seisho

Okinawa Konan-ryu Karatedo Kyokai

HIGA Koyu

Okinawa Shorin-ryu Karatedo Kyudokan Rengokai

YAGI Isamu

Maite Motobu-ryu kasentuitekai Honbu

TOKASHIKI Tadao

Okinawa Gojyu-ryu Tomari-Te karatedo Kyokai Senbukan Sohonbu

MEKARU Norito

Okinawa Karatedo Shorin-ryu Taishinkan Kyokai minatogawa Dokokai

AHAGON Masayoshi

Okinawa Kobudo Shuwakai Ahagon Dojo

YOGI Kiyoshi

Uechi-ryu Yogikaikan

SHIMABUKURO Zenshun

International Okinawa Shorin-ryu Seibukan Karatedo Association ozato Dojo

ISHIKI Yukimasa

Goju-ryu Kokusai Karate.Kobudo Renmei Shobukan Ishiki Dojo

GUSHIKAWA Mitsuhiko

Shogen-ryu Shidokan Shioya Karate Club

TAMAKI Satoshi

Okinawa Shogen-ryu Karatedo Kyokai Maeda Dojo
Director TAKAE Yasushi Okinawa Karatedo Uechi-ryu Shutokukan Kyokai Itoman Dojo
GANEKO Masanori Goju-ryu Okinawa karatedo Kyokai Uruma Dojo
MIYAGI Toru Okinawa Karatedo Shorin-ryu Taishinkan Kyokai
NAKASONE Asao Okinawa Karatedo Kyokai Chan Dojo
MATSUDA Hirokazu Okinawa Shogen-ryu Myobukan Sohonbu
SHIMABUKURO Daigo Okinawa Karatedo Butokukan Kyokai Daigo Dojo
IHA Mitsutada Ryukyu Kobudo Ryukonkai Shudokan Sohonbu
ARAKAKI Mitsuharu Okinawa Karatedo Shorin-ryu Shorinkan Kyokai Tokiwa-Nakagusuku Dojo
YOGI Koji Okinawa Gojyu-ryu Tomari-Te karatedo Kyokai Gohakukai
KINJYO Tetsu Okinawa Karatedo Shorin-ryu Shorinkan Kyokai Yayese-shibu Dojo
MIDORIKAWA Tetsuya Okinawa Shorin-ryu Karatedo Kyudokan Rengokai Makishi Dojo
UEZU Takashi Okinawa Karatedo Shorin-ryu Taishinkan Kyokai
ARAKAKI Syohei International Okinawa Shorin-ryu Seibukan Karatedo Association Urasoe Dojo
TAMAYOSE Tetsushi Ryukyu Kobudo Tetsushinkan Kyokai
SAKIYAMA Seiji Okinawa Karatedo Kenpokai
Auditor MEKARU Norito Okinawa Karatedo Shorin-ryu Taishinkan Kyokai
YOGI Koji Okinawa Gojyu-ryu Tomari-Te karatedo Kyokai
executive director

GUSHIKAWA Mitsuhiko

Shogen-ryu Shidokan Shioya Karate Club
Deputy Secretary General YAGI Isao Maite Motobu-ryu kasentuitekai Honbu
ARAKAKI Kunihiro Okinawa Karatedo Uechi-ryu Shotokukan Kyokai
accountant NAKASONE Asao Okinawa Karatedo Kyokai Chan Dojo
Secretary KANAZAWA Miwa Okinawa Karatedo Kenpokai Goju-ryu Syureikai