List of Okinawa Prefecture Karatedo Federation Officers (2024)

 
Position Name Affiliation parliamentary gropu dojo
Honorary chairman    
Special Advisor NAHODO Tsutomu Okinawa Karatedo Kyokai Advisor
IHA Kotaro Ryukyu Kobudou Ryukonkai, Rresident
SHIMABUKURO Zenpo International Okinawa Shorin-ryu Seibukan Karatedo Association
Senior Advisor TOKASHIKI Iken Okinawa Goju-ryu Tomari-Te Karate Kyokai
ASTO Nobuhide Okinawa Karatedo Kyokai Urasoe Dojo
Advisor TOYAMA Zensyu Ryukyu Kokugikai Karatedo Goju-ryu Honbu Dojo
NAKAMOTO kiichi Goju-ryu Okinawakan Karatedo Kyokai
YONAMINE Kosuke Okinawa Karatedo Kyokai Sashiki Dojo
MATSUDA Hosei Okinawa Shorin-ryu Miyobukan
HIGA Minoru Okinawa Shorin-ryu Karatedo Kyudokan Federation
MANABE Takeyasu Shibuha Motobu-ryu Bushinkai
KYUNA Choko Okinawa Shorin-ryu Karatedo International Federation Rishinkan Honbu
KAI Kuniyuki Okinawa Naha-te Goju-ryu Karatedou Shinkokai
HUKUTI Isao Okinawa Goju-ryu Tomari-te Karatedou Kyokai Senbukan Fukuchi Dojo
KUBA Yoshio Okinawa Karatedo Kenpokai Kenbukan Honbu
ITOKAZU Seisho Okinawa Konan-ryu Karatedo Kyokai
NAKASONE Zenei Ryukyu Kobudo Ryukonkai Moborikawa Shodokan
NAKAZATO Eisho Okinawa Shorin-ryu Karate Kobudo Kyokai Sohonbu
UEZATO Kazuo Okinawa Goju-ryu Tomari-Te Karatedo Kyokai
President NAKAZATO Minoru Okinawa Karatedo Shorin-ryu Shorinkan Kyokai
Vice-President ARAKAKI Takashi Okinawa Karatedo Kyokai
OSHIRO Nobuko Okinawa Karatedo Shorin-ryu Taishinkan Kyokai
HOKAMA Chihiro Goju-ryu Okinawa Karatedo  Kyokai Naha Dojo
Chief Director MATSUDA Hisao Okinawa Shorin-ryu Myobukan Sohonbu
Vice-Director TAMAI EIRYO Okinawa Karatedo Shorin-ryu Syorinkai Kyokai Asato-Shibu Dojo
UECHI Sakae Okinawa Karatedo Kyokai Yomitan Dojo
Permanent
Director
UECHI Tsuyoshi Isshin-ryu Karatedo Kobudo Kyokai Honbu Dojo
TOUYAMA Satoshi Ryukyu Kokugikai Karatedo Goju-ryu Shinjikan
GUSHIKEN Shintoku Okinawa Karatedo Goju-ryu Seibukai Seibukai-Sohonbu
TAMAYOSE Hidemi Ryukyu Kobudo Tetsushinkan Kyokai Honbu Dojo
UEHARA Kunio Chan Shorin-ryu Akemichi Karate Dojo
MATAYOSHI Yasushi Kingai-ryu karate Matayoshi Kobudo Kodokan Sohonbu
GIBU Makoto Okinawa Karatedo Budokan Kyokai Sohonbu
NAKAEMA Seiichi Okinawa Karatedo Shorin-ryu Shorinkan Kyokai
ARAKAKI Kunihiro Okinawa Karatedo Uechi-Ryu Shutokukan Kyokai
HIGA Koyu Okinawa Shorin-ryu Karatedo Kyudokan Rengokai
YAGI Isamu Maite Motobu-ryu kasentuitekai Honbu
TOKASHIKI Tadao Okinawa Gojyu-ryu Tomari-Te karatedo Kyokai Senbukan Sohonbu
MEKARU Norito Okinawa Karatedo Shorin-ryu Taishinkan Kyokai minatogawa Dokokai
AHAGON Masayoshi Okinawa Kobudo Shuwakai Ahagon Dojo
YOGI Kiyoshi Jisen Okinawa Budo Renmei Ryuseikan
SHIMABUKURO Zenshun International Okinawa Shorin-ryu Seibukan Karatedo Association ozato Dojo
ISHIKI Yukimasa Goju-ryu Kokusai Karate.Kobudo Renmei Shobukan Ishiki Dojo
GUSHIKAWA Mitsuhiko Shogen-ryu Shidokan Shioya Karate Club
TAMAKI Satoshi Okinawa Shogen-ryu Karatedo Kyokai Maeda Dojo
IHA Mitsutada Ryukyu Kobudo Ryukonkai Shudokan Sohonbu
MIYAGI Toru Okinawa Karatedo Shorin-ryu Taishinkan Kyokai
Director TAKAE Yasushi Okinawa Karatedo Uechi-ryu Shutokukan Kyokai Itoman Dojo
GANEKO Masanori Goju-ryu Okinawa karatedo Kyokai Uruma Dojo
NAKASONE Asao Okinawa Karatedo Kyokai Chan Dojo
MATSUDA Hirokazu Okinawa Shogen-ryu Myobukan Sohonbu
SHIMABUKURO Daigo Okinawa Karatedo Shorin-ryu Butokukan Kyokai Daigo Dojo
ARAKAKI Mitsuharu Okinawa Karatedo Shorin-ryu Shorinkan Kyokai Tokiwa-Nakagusuku Dojo
YOGI Koji Okinawa Gojyu-ryu Tomari-Te karatedo Kyokai Gohakukai
KINJYO Tetsu Okinawa Karatedo Shorin-ryu Shorinkan Kyokai Yayese-shibu Dojo
MIDORIKAWA Tetsuya Okinawa Shorin-ryu Karatedo Kyudokan Rengokai Makishi Dojo
UEZU Takashi Okinawa Karatedo Shorin-ryu Taishinkan Kyokai
ARAKAKI Syohei International Okinawa Shorin-ryu Seibukan Karatedo Association Urasoe Dojo
TAMAYOSE Tetsushi Ryukyu Kobudo Tetsushinkan Kyokai
NAKAEMA Isao Okinawa Karatedo Kenpokai
SHIROMA Takeshi Okinawa Gojyu-ryu Tomari-Te karatedo Kyokai
NAKAMURA Yukio Okinawa Shorin-ryu Karate Kobudo Kyokai
TOKASHIKI Tadayuki Okinawa Gojyu-ryu Tomari-Te karatedo Kyokai
Auditor MEKARU Norito Okinawa Karatedo Shorin-ryu Taishinkan Kyokai
MAEZATO Takashi Okinawa Gojyu-ryu Tomari-Te karatedo Kyokai
executive director GUSHIKAWA Mitsuhiko Shorin-ryu Shidokan Shioya Karate Club
Deputy Secretary General SHIMABUKURO Daigo Okinawa Karatedo Shorin-ryu Butokukan Kyokai Daigo Dojo
ARAKAKI Syohei International Okinawa Shorin-ryu Seibukan Karatedo Association
accountant ARAKAKI Kunihiro Okinawa Karatedo Uechi-ryu Shotokukan Kyokai
Secretary KANAZAWA Miwa Okinawa Karatedo Kenpokai Goju-ryu Syureikai